Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Přenesená odpovědnost – nešvar dnešní doby

3. 04. 2017 19:20:37
V poslední době se v české legislativě začíná objevovat jeden nešvar – přenesená odpovědnost. Za porušení zákona tak odpovídá nejen přímý původce, ale i subjekt, který je vůči němu v určitém vztahu.

Nejlepší asi bude, představit si konkrétní případy přenesené odpovědnosti a zmínit, proč jsou (z mého pohledu) špatně.

Případ první – ručení za odvod DPH

Vraťme se v čase o zhruba 7 let zpět, do roku 2010. Ministerstvo financí, které právě řídí Miroslav Kalousek (TOP 09), se v této době rozhodlo, že „zatočí s daňovými úniky“. Koncem roku se tak objevuje novela, která zavádí poměrně velkou novinku v oblasti platby DPH, tou novinkou je ručení odběratele za odvod příslušné DPH dodavatelem. Toto ručení se stává aktivním v případě, že odběratel věděl nebo vědět měl a mohl, že dodavatel DPH pravděpodobně nezaplatí.

Pokud by odběratel takovou skutečnost opravdu věděl, pak dobře. Avšak druhý termín v podobě „vědět měl a mohl“ mi připadá již velmi problematický a přinášející pro podnikatele značnou nejistotu.

Tato novela byla v roce 2013 novelizována a objevil se registr plátců DPH. Dle této novely musí plátci DPH registrovat svůj bankovní účet v nově vzniklém veřejném registru plátců DPH a odběratel ručí za neodvedenou DPH vždy, když je platba provedena na neregistrovaný účet. V tomto případě nevidím velký problém. Problematická mi ovšem přijde skutečnost, že si odběratel musí před každou platbou v registru ověřit, zdali dodavatel není veden jako nespolehlivý plátce DPH. V takovém případě by totiž odběratel opět automaticky ručil za neodvedenou DPH.

Nijak nerozporuji fakt, že daňové úniky jsou velký problém a že je proti nim třeba bojovat. Nemohu se však ztotožnit s tím, že právě toto by měl být ten správný přístup.

Případ druhý a třetí – odpovědnost za osoby pod vlivem alkoholu

Druhý případ se věnuje tzv. protikuřáckému zákonu, který byl finálně podepsán prezidentem letos v únoru. Otázku samotného kouření ale ponechme tentokrát stranou. Součástí tohoto zákona totiž není jen regulace kouření. Jeho součástí jsou i nová ustanovení týkající se alkoholu. A jsou to ustanovení z mého pohledu velmi pochybná. Tedy alespoň pokud jde o následující dvě.

První problematické ustanovení hovoří o tom, že je zakázáno nalévat alkohol člověku „zjevně ovlivněnému alkoholem“. Co to přesně je, není definováno, jak to přesně zjišťovat také není definováno. Hostinský tak může jen doufat, že jeho subjektivní pocit bude v souladu se subjektivním pocitem kontrolního orgánu.

Druhé ustanovení je podobné. Hostinský nesmí nalít alkohol osobě, u níž lze předpokládat, že bude následně řídit. A ono „předpokládat“ (pozn.: není to přesná citace ze zákona) se opět stává předmětem pro doufání v subjektivní soulad mezi pocitem zmíněné první a druhé strany.

Částečně chápu onu snahu chránit veřejnost před rizikovými činy druhých. Nechápu ovšem snahu činit tak způsobem, který má na jedné straně přínosy velmi sporné a na druhé straně značně zatěžuje a uvádí do nejistoty další subjekt.

Třetí případ s předešlou problematikou velmi souvisí. Chtěl bych totiž zmínit lokální „zavírací“ vyhlášky, tj. vyhlášky regulující otevírací dobu hostinských zařízení. Cílem těchto vyhlášek je zejména ochrana nočního klidu před domů se vracejícími opilci. Toto opatření je na rozdíl od předchozích jasné a přináší bezpochyby nesrovnatelně lepší výsledky, ale přesto, nejsou i jiné cesty, jak zklidnit ulice? Třeba policejní hlídky na veřejnosti a zavedení vysoké progrese ve výši pokut u hříšníků?

Případ čtvrtý – odpovědnost za obsah reklamy

První dva případy byly poměrně značně medializovány, tento ovšem příliš znám není. O jeho existenci jsem se dozvěděl z článku na serveru DigiZone.cz [1]. Týká se odpovědnosti za obsah reklamy. Zatímco donedávna odpovídal za reklamu zadavatel, nově v některých případech (reklama na léčivé přípravky, doplňky stravy apod.) odpovídá za její obsah i šiřitel (společně a nerozdílně).

S takovým návrhem přišel v loňském roce poslanec Rostislav Vyzula (ANO) a tento návrh bohužel (alespoň z mé strany) prošel legislativním kolečkem až k jeho úspěšnému schválení. Proč bohužel? Protože za výrobek je z čistě selského pohledu odpovědný jeho výrobce, u výrobků pocházejících ze zemí mimo EU bych pak zahrnul ještě importéra a u výrobku podléhajících zkáze v určitých případech zahrnout subjekty, které se starají o jeho převoz a skladování. Ale šiřitel reklamy, jehož běžná činnost s vyjmenovanými typy produktů zdaleka nesouvisí?

Dovolím si citovat z článku volný přepis názoru vedoucího právního oddělení FTV Prima Pavla Kubiny: „Šiřitelé reklamy nemají z Kubinova pohledu právní nástroje ke zjištění skutkového stavu ani vyšetřovací pravomoci a nedisponují ani potřebnou odborností a kapacitami k jeho vyhodnocování, stejně nezaměstnávají lékárníky nebo výživové poradce.“

Ve zmíněném článku se k novele kriticky vyjadřují televize. Na ty ale nedopadne toto ustanovení vzhledem k jejich silnému ekonomickému postavení a očekávám i dobrému právnickému zázemí nejsilněji. V horším postavení jsou menší zpravodajské subjekty, které si zřejmě raději reklamu v popsaných oblastech do budoucna odpustí, nebo se pojistí. Však sektor finančnictví a pojišťovnictví potřebuje více podpořit (ironie).

[1] http://www.digizone.cz/clanky/media-maji-rucit-za-pravdivost-reklam-na-lecive-pripravky-jejich-pravnici-se-chystaji-branit/

(Anti)případ pátý – odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky

Na rozdíl od předchozích případů považuji tento za obhajitelný. Chtěl bych zmínit odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky spáchané tímto vozidlem. Je totiž skutečností, že mnozí dopravních předpisů nedbají, jezdí nebezpečně, a v případě zachycení nějakého prohřešku kamerovým systémem se snaží vymluvit na osobu blízkou. Je ale nutné si položit otázku, zda by místo dalšího rozšiřování kamerových systémů nebylo lepší investovat do hlídek v ulicích. Za sebe říkám, že bylo.

K případu pátému očekávám větší zastání než k případům předchozím. Chtěl bych totiž zmínit odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky spáchané tímto vozidlem. Zajisté, provoz houstne a mnozí dopravních předpisů nedbají a v případě zachycení nějakého prohřešku kamerovým systémem se snaží vymluvit na osobu blízkou. Avšak ani toto opatření není bezproblémové. Jsou známy případy, kdy došlo k prodeji vozidla

Šestý případ z ciziny – odpovědnost plátce internetové přípojky

Poslední případ se udál v Německu. Německý soud rozhodl, že plátce internetové přípojky je spoluodpovědný za činy, které jsou na této přípojce spáchány. O případu informoval odborný server Živě.cz [2].

V tomto případu šlo konkrétně o nelegální sdílení hudebních skladeb, kterého se dopustil jeden ze dvou sourozenců. Jejich otec u soudu odmítl označit konkrétního viníka, což je v případě rodinného příslušníka dle německých zákonů přípustné, načež byla vina uvalena v podobě pokuty i na něj. Podstatný je fakt, že odpovědnost rodiče za nezletilé dítě v tomto případě nehraje roli. Obviněn ze spoluviny by byl i tehdy, kdyby čin spáchal dospělý příbuzný.

[2] http://www.zive.cz/bleskovky/platite-za-internetovou-pripojku-a-nekdo-z-rodiny-vam-na-ni-pirati-jste-spoluviniky-rozhodl-nemecky-soud/sc-4-a-186984/default.aspx

Závěr

Případů přenesené odpovědnosti bych našel jistě mnohem více, toto jsou jen ty, které jsem si právě vybavil. Nemohu se ovšem ubránit dojmu, že jde o záležitost především posledních let. Byl bych nerad, kdyby se přenesená odpovědnost stala trendem a objevila se v legislativě ještě častěji.

Vzpomněl jsem si na jeden díl Star Treku, ve kterém se posádka ocitla na planetě, kde obyvatelé byli spárováni do dvojic a za spáchané skutky odpovídali nerozdílně. K jednomu z místních kriminálníků byl bohužel spárován jeden člen výsadku, který byl uvězněn a zbytek posádky následně řešil, jak ho osvobodit. Ne, nebojím se, že bychom se prokrájeli salámovou metodou až do takové absurdity, byť legislativě se může objevit prakticky cokoli. Co tím chci vyjádřit, je skutečnost, že přenesená odpovědnost je hodně nevhodný nástroj, kterému je lépe se vyhnout a zavádět ho skutečně až v situaci, kdy není zbytí.

Autor: Vojtěch Vopařil | pondělí 3.4.2017 19:20 | karma článku: 22.87 | přečteno: 905x

Další články blogera

Vojtěch Vopařil

Pozice Pirátů a jejich vztah k EU a NATO

Z tématu pozice Pirátů a vztahu Pirátů k EU a NATO se stává nekonečný seriál. Tentokrát zkusím napsat jeden díl, jako jeden z dalších pohledů jednoho z Pirátů, já.

8.10.2017 v 18:11 | Karma článku: 10.81 | Přečteno: 1178 | Diskuse

Vojtěch Vopařil

K různým událostem tohoto týdne

První můj článek po delší letní pauze reaguje na události tohoto týdne. Témata: Rodina a její chápání, Zdanění robotů, Včelka Mája prý kazí děti, Přestal jsem chtít zrušit stravenky a Neopravené opravené neopravitelné raritní auto

24.9.2017 v 15:50 | Karma článku: 5.20 | Přečteno: 227 | Diskuse

Vojtěch Vopařil

Alkohol a mladiství – což trochu uvolnit otěže?

Mnozí politici se při zavádění nových regulací ohání západními státy, tzv. civilizovanými zeměmi. Což takhle se u některých těch západních civilizovaných zemí inspirovat i v případě regulace alkoholu ve vztahu k mladistvým?

1.6.2017 v 15:50 | Karma článku: 11.62 | Přečteno: 503 | Diskuse

Vojtěch Vopařil

Neopravitelné auto aneb proč to s výbavou vozidla nepřehánět

Kluk se vyptává souseda na jeho nové auto a s podivem zjišťuje, že je daný vůz prost elektronických asistentů a dalších vymožeností. To si soused nemohl dovolit lepší auto? Soused ale možná koupil dobře, méně je totiž někdy více...

23.5.2017 v 3:50 | Karma článku: 31.57 | Přečteno: 1722 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Ziegler

Neschopná SPD káže vodu, a pije víno

Nechci nikomu radit, koho volit, to je každého věc, ovšem mě nezajímají pouhá slova, ale hlavně činy. Například Strana přímé demokracie káže boj proti exekutorům a lichvě, avšak lichváři jí zřejmě nevadí.

20.10.2017 v 10:34 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Jan Dvořák

Lidovci na rozcestí - Kalousek narazí - President Desinformátor

Jedenkrát se vyspíme a bude jasné, kdo z politiků má sáhnout po pistoli, (pokud tak neučinil ihned po vyhlášení výsledků voleb) aby si proklál kulí hlavu.Věřme, že nepůjde, až na jedinou výjimku, že ANO, o hromadnou sebevraždu.

20.10.2017 v 10:15 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 55 | Diskuse

David Vlk

Lidi, pojďte k urně

Nebudu Vás navádět koho volit , jen prosím volte hlavou. Účelem voleb není naštvat sousedy a manželku ani dostat něco zadarmo. Účelem je aby se tu dalo žít. Takže jak se mi včera zdáli ti šéfíci v poslední diskusi.

20.10.2017 v 10:05 | Karma článku: 9.83 | Přečteno: 146 | Diskuse

Lubor Adámek

TOP09 - Tradičně, neodpovědně, eurofanatická

Tato strana stále nepatří na pravou stranu obecně pojímaného politického spektra. Nebo Vám snad připadá multikulturní experimentování a eurosocialismus jako projev konzervatismu? Minarchismu nebo klasického liberalismu?

20.10.2017 v 9:48 | Karma článku: 19.28 | Přečteno: 281 | Diskuse

Nikola Štefan

Reinkarnace Vaška na Jardu ve volbách 2017

Babiš by bez STB skončil v kotelně, napsal investigativní sběrač informací, známý novinář na internetu. Z dějin ČR víme, že z ní vyšel novinář, ministr zahraničí Dienstbier! Včasné a mile zavádějící pátrání pro nerozhodné voliče!

20.10.2017 v 9:26 | Karma článku: 7.49 | Přečteno: 212 | Diskuse
Počet článků 11 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1316

Jsem dalším člověkem se zájmem o veřejné a společenské dění. Již dlouhý čas sleduji a komentuji toto dění v rámci zpravodajských článků a jejich diskuzí. Nyní je mým záměrem své, občas netradiční, pohledy zveřejňovat podrobněji v rámci blogu. Z hlediska politické mapy jsem těžko zařaditelný. Neřadím se ani vlevo, ani vpravo, řeším jednotlivé návrhy z pohledu systému. Řadím se mezi liberály, dávám ovšem velký důraz a ohled na konkrétní kontext. Ale posuďte z článků sami... Jsem řadovým členem České pirátské strany, softwarový vývojář, 28letý obyvatel Berouna.

 

Můj politický čtyřlístek

Levicový segment
- státem placené školství, podpora vzdělávání
- státem placené a moderní zdravotnictví
- podpora hromadné dopravy
- sociální jistoty

Pravicový segment
- podpora malého a středního podnikání
- rozumná daňová politika
- méně regulací a paternalismu
- stabilnější a přehlednější právní prostředí

Segment dobrého hospodáře
- plně transparentní hospodaření státních institucí a podniků
- efektivní vynakládání veřejných financí
- zapojení občanů do rozhodování, participativní rozpočty obcí
- revize stávajících smluv

Segment vyšších hodnot
- svoboda slova a šíření přijaté informace
- rovnost občanů před zákonem
- ochrana soukromí a soukromých údajů
- skutečná ochrana životního prostředí, rozumná energetická koncepceNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.